Zmiana płci jako zwykła usługa medyczna

W ramach nowej klasyfikacji chorób wg WHO wprowadzono następujące nowości:

między wierszami opisu jednostek chorobowych dokonano redefinicji płci (zamiast płci biologicznej, mamy w dokumencie WHO dwie płcie: uznaniową, „przypisywaną” przy urodzeniu oraz tę „odczuwaną”), a zaburzania tożsamości płciowej, które wcześniej przynależały do kategorii „zdrowie psychiczne i zaburzenia zachowania” dopisano do nowej kategorii “innych usług medycznych”. Dlaczego? „Niezgodność płci zakodowana w części dotyczącej warunków zachowania w rozdziale poświęconym zdrowiu psychicznemu i zaburzeniom zachowania wywoływała błędne wrażenie, że niezgodność płci jest powiązana ze zdrowiem psychicznym” – informuje WHO na stronie opisującej.

Także mogą Cię zainteresować:

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN