Zespół ds. zabijania dzieci – tajne przez poufne

Zarządzeniem z dnia 12 czerwca br. były już minister zdrowia Adam Niedzielski powołał do istnienia Zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży – a mówiąc wprost zespół ds. zabijania dzieci. Nie jest tajemnicą, że zadaniem owego gremium ma być wypracowanie wytycznych dla szpitali dotyczących aborcji z przesłanki „zagrożenia zdrowia lub życia matki”, w tym ze wskazań psychiatrycznych, czyli de facto aborcji na życzenie.

Z kolei rzeczą tajemną od samego początku istnienia Zespołu pozostaje zakres i przebieg jego prac – zgodnie z § 2 ust. 4 wspomnianego Zarządzenia Ministra Zdrowia z 12 czerwca br., członkowie i inne osoby uczestniczące w pracach Zespołu są obowiązane do zachowania poufności informacji związanych z jego działalnością.

W związku z tą kuriozalną sytuacją zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o podstawę prawną i faktyczną utajnienia prac Zespołu ds. zakończenia ciąży. W odpowiedzi Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego p. Dariusz Poznański przytoczył znany nam już zapis zawarty we wspomnianym Zarządzeniu z 12 czerwca (§ 2 ust. 4) oraz podał podstawę prawną powołania samego Zespołu. A przecież nie o to pytaliśmy.

Z lektury udzielonej przez Ministerstwo odpowiedzi można wywnioskować, że pan minister Niedzielski sam wykreował sobie podstawę prawną dla swoich haniebnych działań. Dlaczego pan minister utajnił prace gremium mającego opracować wytyczne w zakresie procedur zabijania dzieci? A bo uznał, że może tak zrobić i basta.

Ponowiliśmy zapytanie do Ministerstwa, prosząc o podanie podstawy prawnej i faktycznej dla umieszczenia w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca zapisu zobowiązującego członków i innych osoby uczestniczące w pracach ww. Zespołu do zachowania poufności informacji związanych z jego działalnością. Nie kryjemy, że z dużą ciekawością oczekujemy odpowiedzi – jaka norma prawna upoważnia ministra zdrowia do utajnienia prac nad wytycznymi w zakresie procedur zabijania dzieci…

Odpowiedzi na pytania o przyczyny utajnienia prac Zespołu nie doczekał się poseł na Sejm RP Grzegorz Braun i towarzyszący mu działacze antyaborcyjni (zostali wyprowadzeni z siedziby MZ przez policję niczym złoczyńcy zagrażający bezpieczeństwu publicznemu – wydarzenia z dnia 29 sierpnia br.). Miejmy nadzieję, że my otrzymamy merytoryczną odpowiedź i będziemy mogli uchylić rąbka tajemnicy zatroskanej o życie dzieci i praworządność w RP opinii publicznej.

A tak swoją drogą – projekt wytycznych miał zostać przedłożony Ministrowi Zdrowia do dnia 12 września br., ale Zarządzeniem nowego ministra zdrowia Katarzyny Sójki z dnia 12 września br. przedłużono ten termin do dnia 15 listopada br. Przypadek?

...

Więcej interesujących treści

Społeczne skutki „katolicyzmu otwartego”

Nie od dziś wiadomo, że idee mają konsekwencje. Warto przyjrzeć się skutkom realizacji idei „katolicyzmu otwartego”. Będzie to tym łatwiejsze, że realizacja tej idei trwa

4 grzechy ciężkie wpisane w in vitro

Zapłodnienie in vitro, będące jeszcze 10 lat temu „gorącym tematem” ze względu na niemoralność tej praktyki, obecnie zdaje się nie być w ogóle omawiane. Warto

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN