SĄD UNIEWINNIŁ OBROŃCĘ ŻYCIA – można pokazywać skutki aborcji w przestrzeni publicznej

SĄD UNIEWINNIŁ OBROŃCĘ ŻYCIA – można pokazywać skutki aborcji w przestrzeni publicznej

Dziś po godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie naszego współpracownika Bartłomieja Sarny. Sąd uniewinnił naszego kolegę od zarzutu, jakoby siał publiczne zgorszenie, trzymając w ręku podczas jednej z pikiet baner przedstawiający zdjęcie ciała nienarodzonego dziecka - ofiary aborcji, z napisem "ABORCJA ZABIJA".
PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Dla przypomnienia: Sprawa dotyczy pikiety zorganizowanej jako odpowiedź na odbywający się w tym samym czasie na rzeszowskim rynku tzw. „czarny piątek”, organizowany przez środowiska proaborcyjne. Nieopodal tego miejsca odbyła się równolegle pikieta pokazująca skutki aborcji i nawołująca do pełnej ochrony życia każdego nienarodzonego dziecka.

Jeden z organizatorów czarnego piątku, będący równocześnie działaczem partii Razem, złożył do sądu wniosek o ukaranie naszego kolegi, po bezskutecznych próbach nakłonienia do tego Policji. Twierdził on, że czuje się „zgorszony” prezentowanymi na banerze treściami. Organizatorowi nie przeszkadza zabijanie niewinnych nienarodzonych dzieci, ale pokazywanie skutków działań których się domaga.

Bardzo serdecznie dziękujemy prawnikom z Instytutu Ordo Iuris, którzy reprezentowali przed sądem naszego kolegę Bartka. Wam wszystkim dziękujemy za wsparcie i modlitwę.

A Bartkowi gratulujemy i dziękujemy za odważne dawanie świadectwa prawdzie o aborcji.

Także mogą Cię zainteresować: