FAQ: Jakie zmiany w kodeksie karnym przewiduje ustawa?

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem "Stop Aborcji". Wokół projektu już zaroiło się od kłamstw rozgłaszanych przez zwolenników aborcji. Dlatego publikujemy serię filmów, w których tłumaczymy, o co naprawdę chodzi w ustawie.

Rozdział XIX Kodeksu karnego zawiera przepisy mające chronić zdrowie i życie ludzkie. Z niezrozumiałych powodów, przepisy te nie są stosowane wobec ludzi w okresie prenatalnym. Projekt usuwa tę niekonsekwencję poprzez wprowadzenie do Kodeksu karnego następujących zmian:

W artykule 115 zostaje dodana definicja dziecka, obejmująca również okres prenatalny. Ponadto uchyla się artykuły 152-154 i 157a, ponieważ artykuły te jedynie osłabiają ochronę prawną życia ludzkiego w fazie prenatalnej w porównaniu do ochrony prawnej życia ludzkiego w innych fazach. Po uchyleniu ww. artykułów pozostałe artykuły Kodeksu karnego (stosowane obecnie do ludzi od momentu narodzin) będą lepiej chronić życie i zdrowie dzieci poczętych.

W artykułach chroniących życie i zdrowie człowieka, wprowadza się dodatkowe paragrafy przewidujące możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, w przypadku gdy sprawczynią śmierci dziecka poczętego jest jego matka. Ma to umożliwić sprawiedliwe traktowanie kobiet poddanych presji i nakłanianych do aborcji. W sytuacji, kiedy nieumyślną sprawczynią czynów opisanych w artykułach 155, 156, 157 i 160 Kodeksu karnego jest matka dziecka poczętego, projekt przewiduje wyłączenie możliwości jej ukarania przez użycie określenia: „nie podlega karze”. Wyłączenie to dotyczy nieumyślnej formy czynów, polegającej co do zasady na niedochowaniu przez matkę dziecka poczętego ostrożności, jakiej wymaga się od osoby w jej stanie. Jednocześnie osoby trzecie, które wskutek swego zaniedbania doprowadziły do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego, w świetle projektowanej ustawy podlegają karze za ten czyn.

Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, więc prawa ludzkie powinny przysługiwać każdemu od momentu poczęcia. Celem projektu „Stop aborcji” jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia. Chcemy chronić życie dzieci przed narodzeniem w takim samym stopniu i w taki sam sposób, jak chronione jest życie wszystkich innych ludzi. W ostatnich latach na sile przybrała przestępczość aborcyjna. Aby skutecznie z nią walczyć potrzebna jest zmiana prawa na takie, które sprawi, że zabijanie dzieci będzie karane. Zabijanie nie może być bezkarne.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN