Okiem Pro-lifera: Stanowczy sprzeciw wobec in-vitro!

Kapituła nagrody biskupa katowickiego Lux ex Silesia, przyznała ją w tym roku profesorowi Marianowi Zembali, Ministrowi Zdrowia w 2015 roku. Marian Zembala odpowiada za wprowadzenie w Polsce niemoralnej procedury in vitro, a wydane przez niego rozporządzenia wykonawcze obowiązują do dziś.

Biden przywraca finansowanie dla Planned Parenthood

Joe Biden zwany jest drugim w historii katolickim prezydentem USA. O tym, jak bardzo “katolicki” jest to prezydent, świadczy fakt, że Biden uchylił kilka dni temu przepis obcinający dofinansowanie gigantowi aborcyjnego Planned Parenthood. Tak bezobjawowego katolicyzmu świat chyba jeszcze nie widział.