Półprawdy premiera Morawieckiego

morawiecki zapowiedział

Premier Morawiecki w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego stwierdził, że próby przeprowadzenia zmian „kompromisu aborcyjnego” polaryzują Polaków. Trudno zakwestionować to twierdzenie. Podobnie próby zniesienia niewolnictwa w USA doprowadziły do polaryzacji Amerykanów, a w konsekwencji do wojny domowej. Podobnie próby zniesienia dyskryminacji rasowej w USA, przyczyniły się do polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego przed pięćdziesięciu laty i do zabójstwa Martina Luthera Kinga. Ciekaw jestem czy p. Morawiecki uważa, że przeciwnicy niewolnictwa w XIX wieku i dyskryminacji rasowej sto lat później, powinni byli zaniechać swoich działań? Przecież w ich wyniku nastąpiła olbrzymia polaryzacja społeczna.