Amnesty International jest organizacją seksistowską i rasistowską? Z pewnością są za zabijaniem nienarodzonych

Amnesty International jest organizacją, która miała walczyć o prawa człowieka. „Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni.” – można przeczytać na ich stronie. Przeczą więc samym sobie, walcząc również o prawo do zabijania nienarodzonych, a nawet twierdząc że w Polsce prawo aborcyjne jest „restrykcyjne”.