Z kim spotkamy się w Niebie?

Listopadowe święta kierują nasze myśli w stronę osób, które odeszły już tego świata. 1 listopada wspominamy tych, którzy znosząc wiele przeciwności i służąc bliźnim, zasłużyli swoim życiem na chwałę Nieba. Nie tylko ci kanonizowani i beatyfikowani, ale również ci, których heroizm w codziennych okolicznościach życia nie został zauważony przez ludzi. Pan Bóg jednak widzi serca  i dostrzega prawdziwą wielkość, która często przejawia się w rzeczach małych. Po osiągnięciu chwały niebieskiej, święci wstawiają się za nami, którzy pielgrzymujemy, walcząc z przeciwnościami.