Sympatia i poparcie – relacja z pikiety w Andrychowie

W piątek, 20 maja 2016 roku o godzinie 14:30 na chodniku na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i 1 maja w Andrychowie tutejsza komórka Fundacji Pro- prawo do życia rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop aborcji”.

Polacy nie zgadzają się na zło i agresję

Coraz częściej słyszymy o atakach na obrońców życia zbierających podpisy pod projektem ustawy „Stop Aborcji”. Artykuł 19 dotyczący wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli mówi, że „kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. Znalazło się jednak kilku chętnych, by podpaść pod paragraf.