Poruszyliśmy serca i sumienia.

Wystawa „Wybierz Życie” gościła niedawno w Ostrowie Wielkopolskim. Początkowo część plakatów zawisła na prywatnej posesji, a po 15 dniach wystawa w większym wymiarze została umieszczona na terenie parafii pw. Świętego Ducha przy ulicy Różanej.