Urząd Miasta Poznania nie chce wydać zezwolenia na Publiczny Różaniec

W dniu 19 czerwca br. do UM Poznania zostało przekazane zawiadomienie o zgromadzeniu. Ma się ono odbyć dnia 2 lipca o godz. 16.00 przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Celem zgromadzenia jest wynagrodzenie Panu Bogu za grzech sodomski oraz akcja informacyjna nt. zagrożeń związanych z propagowaniem pedofilii wśród osób małoletnich.

Prezydent Jaśkowiak miał aż 9 dni na wydanie decyzji o zakazie o zgromadzeniu. Nie uczynił tego. Mimo to urzędnicy, wbrew ustawie Prawo o zgromadzeniach, nie chcą opublikować zgromadzenia na BiP-ie oraz wydać identyfikatora, gdyż wg nich rzekomo koliduje ono z tzw. „Marszem równości”. „Kolidowanie” polega na tym, że przy trasie marszu będziemy prezentować poglądy odmienne od tego co propaguje p. prezydent i zwolennicy deprawacji.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2020 r., gdy urząd też nie opublikował informacji o zgromadzeniu antyaborcyjnym pod Gin-Poł. Szpitalem Klinicznym UM przy ul. Polnej. Policja wniosła akt oskarżenia o nielegalne zgromadzenie do sądu. Sędzia odmówiła wszczęcia postępowania, w uzasadnieniu zaznaczyła: „(…)organizowane przez obwinionego zgromadzenie jawiło się jako w pełni legalne.”

Zatem zapraszamy na legalne zgromadzenie – publiczny różaniec, który odbędzie się w najbliższą sobotę, o godz. 16.00, przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN