Szukaj
Close this search box.

Urząd Miasta Poznania nie chce wydać zezwolenia na Publiczny Różaniec

W dniu 19 czerwca br. do UM Poznania zostało przekazane zawiadomienie o zgromadzeniu. Ma się ono odbyć dnia 2 lipca o godz. 16.00 przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Celem zgromadzenia jest wynagrodzenie Panu Bogu za grzech sodomski oraz akcja informacyjna nt. zagrożeń związanych z propagowaniem pedofilii wśród osób małoletnich.

Prezydent Jaśkowiak miał aż 9 dni na wydanie decyzji o zakazie o zgromadzeniu. Nie uczynił tego. Mimo to urzędnicy, wbrew ustawie Prawo o zgromadzeniach, nie chcą opublikować zgromadzenia na BiP-ie oraz wydać identyfikatora, gdyż wg nich rzekomo koliduje ono z tzw. „Marszem równości”. „Kolidowanie” polega na tym, że przy trasie marszu będziemy prezentować poglądy odmienne od tego co propaguje p. prezydent i zwolennicy deprawacji.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2020 r., gdy urząd też nie opublikował informacji o zgromadzeniu antyaborcyjnym pod Gin-Poł. Szpitalem Klinicznym UM przy ul. Polnej. Policja wniosła akt oskarżenia o nielegalne zgromadzenie do sądu. Sędzia odmówiła wszczęcia postępowania, w uzasadnieniu zaznaczyła: „(…)organizowane przez obwinionego zgromadzenie jawiło się jako w pełni legalne.”

Zatem zapraszamy na legalne zgromadzenie – publiczny różaniec, który odbędzie się w najbliższą sobotę, o godz. 16.00, przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

...

Więcej interesujących treści

swiadoma bezpieczna ja

„Świadoma, bezpieczna ja”, która zabija swoje dziecko

Program „Świadoma, bezpieczna ja” jest pakietem rozwiązań przedstawionym przez Ministerstwo Zdrowia, pod wodzą minister Izabeli Leszczyny. W praktyce jednak pod płaszczykiem „poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet”

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN