Szukaj
Close this search box.

Uhonorowanie medalem jest miłym gestem, ale my liczymy na konkretne działania wymierzone w aborcyjną przestępczość!

Wolontariuszka Fundacji Pro-Prawo do Życia – młoda wiekiem, ale zaawansowana stażem i stopniem zaangażowania w obronę życia nienarodzonych odebrała brązowy medal pamiątkowy za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości dostrzegł potrzebę nagrodzenia Zuzanny Wiewiórki za jej niezłomną i odważną postawę, zwłaszcza w sytuacji, gdy po tym, czego dokonała, musi mierzyć się z – chyba niespotykanym do tej pory – ogromem nienawiści ze strony zwolenników zabijania nienarodzonych.

Uhonorowanie naszej koleżanki odznaczeniem państwowym jest dla nas miłą niespodzianką i doceniamy ten gest. Ale na tym nie poprzestajemy. Szanowny Panie Ministrze – podobnie jak sama odznaczona – liczymy, że wczorajsze wydarzenie przełoży się na rychłe podjęcie przez władze naszego kraju zdecydowanych i efektywnych działań w kierunku zapewnienia prawnej i faktycznej ochrony wszystkim dzieciom nienarodzonym. Mamy nadzieję, że w ślad za odznaczeniem dla odważnej Polki pójdzie radykalna, systemowa walka z przestępczością aborcyjną, która jest całkowicie bezkarna i staje się coraz bardziej zuchwała. Niesie śmierć nie tylko dzieciom, ale również stanowi ogromne zagrożenie dla ich matek.

Najlepszą nagrodą za wysiłki podejmowane przez Zuzannę oraz innych obrońców życia będzie sytuacja, w której polscy prawodawcy i organy ścigania poprzez swoje działania dadzą jednoznaczny wyraz temu, że aborcja jest tak samo niedopuszczalna, jak niedopuszczalne jest zabijanie urodzonych już dzieci. Liczymy również na to, że zgodnie z dzisiejszą deklaracją Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z innymi władzami i organami państwowymi, podejmie konsekwentną walkę z mową nienawiści wobec obrońców życia, która przybiera coraz bardziej niebezpieczne rozmiary w Internecie i może znaleźć swoje tragiczne ujście w świecie realnym.

Będziemy bacznie obserwować działania rządzących w tym zakresie. A tymczasem, jako obywatele Rzeczypospolitej kontynuujemy nasze działania w celu pokazywania społeczeństwu, czym jest aborcja i jakie są jej skutki – po to, aby zabijanie najmłodszych dzieci stało się czymś nie do pomyślenia.

...

Więcej interesujących treści

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN