Poseł Piechota znów przeciwko chorym dzieciom

piechotaW czwartek w Sejmie Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiali Komisjom Sejmowym informacje o trybie prac nad wdrażaniem w Polsce postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przewodniczącym Komisji był poseł Piechota - ten sam, który w październiku 2012 roku podczas obradowania w komisjach nad projektem SP, usuwającym z ustawy aborcyjnej przepis pozwalający na zabijanie dzieci nie dopuścił do głosu obrońców życia i poddał pod głosowanie wniosek o szybsze zamknięcie debaty. Postanowiliśmy upomnieć się tam o prawa niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Tym bardziej, że art. 10 tejże konwencji stwierdza: "Państwa strony potwierdzają, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia i podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa na zasadzie równości z innymi osobami.".

piechotaW czwartek w Sejmie Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiali Komisjom Sejmowym informacje o trybie prac nad wdrażaniem w Polsce postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przewodniczącym Komisji był poseł Piechota – ten sam, który w październiku 2012 roku podczas obradowania w komisjach nad projektem SP, usuwającym z ustawy aborcyjnej przepis pozwalający na zabijanie dzieci nie dopuścił do głosu obrońców życia i poddał pod głosowanie wniosek o szybsze zamknięcie debaty. Postanowiliśmy upomnieć się tam o prawa niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Tym bardziej, że art. 10 tejże konwencji stwierdza: “Państwa strony potwierdzają, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia i podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa na zasadzie równości z innymi osobami.”.

Po długich wstępach polityków z Ministerstwa głos zabrał poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny. “Osoby z zespołem Turnera, Downa są oburzone obecnymi przepisami (…) Jak się ustosunkowujecie do tej jawnej dyskryminacji osób niepełnosprawnych?” – mówił zwracając się do przedstawicieli MPiPS oraz RPO. Przewodniczący Piechota nie pozwolił jednak na udzielenie odpowiedzi stwierdzając, że Polska podpisując konwencję dodała zastrzeżenie, że przepisy te nie będą się odnosić do aborcji, dlatego też “przepisy konwencji nie mogą narzucać Polsce regulacji w zakresie aborcji”.

Konwencja gwarantuje więc zakaz zabijania chorych dzieci, natomiast zgłoszone przez nasze władze zastrzeżenia mają gwarantować to, że spod tej ochrony są wyjęte dzieci przed narodzeniem.

Później swoje stanowisko przedstawiła Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “Stop aborcji”: ” Nawiązuję do wypowiedzi posła Dziedziczaka. Jestem kobietą, której na problemy z dzieckiem zaproponowano zabicie tego dziecka. Był to moment utraty szacunku do państwa, skoro ono tak traktuje moje dziecko. Boimy się, że ingerencja Unii Europejskiej mogłaby zwiększyć liczbę aborcji. Czego boimy się tu? Poważne potraktowanie art. 10 Konwencji dałoby pozytywny efekt w prawie polskim. Czy można cofnąć zastrzeżenie? Co przyświecało złożeniu takiego zastrzeżenia? Proszę o odpowiedź przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz biura Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Przewodniczący Piechota uciął wypowiedź Kai Godek stwierdzając, że zastrzeżenie złożono zgodnie z prawem, a ta kwestia jest to wewnętrzny problem Polski i debata toczy się na naszym gruncie, czego wyrazem są wypowiedzi posła Dziedziczaka i Kai Godek. Do końca posiedzenia nikt nie skomentował tych wypowiedzi.

Podczas posiedzenia mówiono o powstaniu strony internetowej przyjaznej dzieciom, o wadze dookreślania terminów, by nie mówić “niepełnosprawny” a “z niepełnosprawnością”, natomiast pani z biura Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziała nawet, że “mniejszości rzadko się skarżą”, dlatego trzeba zabiegać o zapewnienie im ich praw. My skarżymy się na zabijanie chorych dzieci w imieniu chorych dzieci. Poseł Piechota woli nam zamykać usta.

{flike}

...

Więcej interesujących treści

Byliśmy na Spotkaniu Młodych w Krakowie!

W ubiegłą niedzielę, 26 listopada, jako Fundacja Pro–Prawo do życia, uczestniczyliśmy w SMAK – Spotkaniu Młodych Archidiecezji Krakowskiej. Był to już drugi raz, kiedy mieliśmy

Rozważania adwentowe 2023 – I 

W Ewangelii na uroczystość Chrystusa Króla, która kończy rok liturgiczny, Pan Jezus przypomina nam o sądzie, który czeka nas na końcu czasów. Każdy z nas

Makabryczne prawo w Michigan

Gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer podpisała ustawy, które znoszą zakaz aborcji przez częściowy poród, eliminują obowiązek przestrzegania zdrowotnych standardów przez placówki aborcyjne oraz nadają im

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN