Po co jest projekt „Stop aborcji”?

Po co jest projekt „Stop aborcji”?

Wielu Polaków, pod wpływem narracji medialnej, myśli, że polskie prawo chroni dzieci poczęte. Niestety jest to błędne przekonanie. Ogólne przepisy kodeksu karnego, które chronią życie i zdrowie człowieka, nie są stosowane do dzieci przed narodzeniem. Z kolei przepisy, które powinny chronić życie najmłodszych, skonstruowane są wadliwie, na skutek czego zabijanie dzieci poczętych jest praktycznie bezkarne.
PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekt „Stop aborcji” usuwa te wady w kodeksie, powodując, że ogólne przepisy służące ochronie życia i zdrowia ludzi stosuje się również do dzieci przed narodzeniem. Projekt przewiduje dodanie do odpowiednich artykułów zapisów, które w uzasadnionych przypadkach pozwalają sądowi na nadzwyczajne złagodzenie kary, aż do odstąpienia od niej, w przypadkach, kiedy sprawczynią działań na szkodę dziecka jest jego matka. Jeśli działania te są nieumyślne matka w ogóle nie ponosi kary.

Życie i godność każdego z nas zaczyna się od poczęcia. Pogarda wobec najmniejszych skutkuje, i będzie skutkowała, pogardą dla wszystkich słabych. Uznanie godności najsłabszych przyczyni się z kolei do budowy społeczeństwa, w którym każdy będzie miał świadomość swojej godności i poczucie bezpieczeństwa.

Także mogą Cię zainteresować: