Szukaj
Close this search box.

Petycja do Komendanta Głównego Policji

Od kilku tygodni zbierane są w całej Polsce podpisy w ramach inicjatywy ustawodawczej "Stop pedofilii". Projekt przewiduje między innymi zakaz nakłaniania małoletnich do czynności seksualnych. W szczególności zakaz dotyczy szkół i innych placówek wychowawczych. Propozycja ta spotyka się z agresją środowisk LGBT, które dążą do przymusowej seksualizacji dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach wychowawczych.

W ostatnich dniach agresja ze strony środowisk postulujących rozwiązłość seksualną narasta. Osoby obnoszące się ze swoimi problemami seksualnymi utrudniały zbiórki podpisów na placu pod warszawskim Metrem Centrum, tzw. Patelni, w Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie. Na wezwanie uczestników zgromadzeń interweniowała Policja. Niestety, w przypadku Warszawy były to interwencje niezdecydowane. Agresorzy spod znaku LGBT zakłócali zbiórkę podpisów mimo obecności policji, a także zachowywali się prowokacyjnie wobec policjantów. Nie spotkali się z właściwą reakcją. Dlatego Fundacja Pro – Prawo do Życia skierowała do Komendanta Głównego Policji pismo z apelem o aktywne interweniowanie w stosunku do łamania prawa w przestrzeni publicznej i karanie agresorów. Poniżej pełna treść apelu. 

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław Szymczyk
 

Szanowny Panie Komendancie!

Od kilku tygodni zbierane są w całej Polsce podpisy w ramach inicjatywy ustawodawczej „Stop pedofilii”. Projekt przewiduje między innymi zakaz nakłaniania małoletnich do czynności seksualnych. W szczególności zakaz dotyczy szkół i innych placówek wychowawczych. Propozycja ta spotyka się 
z agresją środowisk LGBT, które dążą do przymusowej seksualizacji dzieci i młodzieży w szkołach 
i innych placówkach wychowawczych.

W ostatnich dniach agresja ze strony środowisk postulujących rozwiązłość seksualną narasta. Osoby obnoszące się ze swoimi problemami seksualnymi utrudniały zbiórki podpisów na placu pod warszawskim Metrem Centrum, tzw. Patelni, w Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie. Na wezwanie uczestników zgromadzeń interweniowała Policja. Niestety, w przypadku Warszawy były to interwencje niezdecydowane. Agresorzy spod znaku LGBT zakłócali zbiórkę podpisów mimo obecności policji, 
a także zachowywali się prowokacyjnie wobec policjantów. Nie spotkali się z właściwą reakcją. Przypominam Art.19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli: Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Ustawodawca uznał zakłócanie inicjatywy za poważne przestępstwo, a w Warszawie popełniający je aktywiści LGBT są bezkarni!

Lobby LGBT usiłuje zdominować przestrzeń publiczną zastraszając ludzi, którzy nie podzielają entuzjazmu dla dewiacji seksualnych. Widzimy, że strategia zastraszania dotyczy również policjantów i niestety przynosi efekt. Policjanci często tolerują łamanie prawa przez agresywnych zwolenników LGBT. Musi to w konsekwencji doprowadzić do anarchizacji życia społecznego, w którym przemoc stanie się zasadniczym argumentem debaty. 

Dlatego zwracam się z prośbą o wydanie jasnej instrukcji policjantom, aby sprzeciwiali się wszelkim przejawom łamania prawa w przestrzeni publicznej i przykładnie karali agresorów. Zero tolerancji dla pedofilii. Zero tolerancji dla przemocy w miejscach publicznych.

Z poważaniem,

Mariusz Dzierżawski
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”

...

Więcej interesujących treści

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN