Petycja do Komendanta Głównego Policji

Od kilku tygodni zbierane są w całej Polsce podpisy w ramach inicjatywy ustawodawczej “Stop pedofilii”. Projekt przewiduje między innymi zakaz nakłaniania małoletnich do czynności seksualnych. W szczególności zakaz dotyczy szkół i innych placówek wychowawczych. Propozycja ta spotyka się z agresją środowisk LGBT, które dążą do przymusowej seksualizacji dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach wychowawczych.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN