Który z posłów chce zabijania dzieci – dowiemy się jutro

31 sierpnia w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy zakazującej zabijania dzieci chorych przed narodzeniem. Sejm odniesie się do stanowiska połączonych komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które zarekomendowały odrzucenie projektu.

Tym samym Komisje opowiedziały się za obowiązującą selekcją ludzi – dzieci chore są coraz częściej zabijane przed narodzeniem. W państwowych szpitalach i za pieniądze podatników. Posłowie, którzy wesprą ustawę opowiedzą się za szacunkiem dla każdej osoby ludzkiej, ci którzy opowiedzą się za odrzuceniem projektu ustawy poprą selekcję ludzi.

Według badań CBOS z czerwca 2011 roku 86% Polaków uważa, że zawsze i niezależnie od okoliczności życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Tylko 9% ma zdanie przeciwne. Poparcie życia lub śmierci to sprawa fundamentalna, która powinna mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przy wyborach.

Dobrze się stanie jeśli wyborcy będą poinformowani jaki jest stosunek kandydatów do spraw życia i śmierci. Ci, którzy opowiadają się konsekwentnie za życiem otrzymają Certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Postaramy się, aby informacja o takich kandydatach dotarła do wielu środowisk, w szczególności do parafii. Liczymy na wsparcie mediów w tej sprawie.

Wyborcy zostaną też poinformowani o politykach, którzy popierają ustawodawstwo dopuszczające zabijanie dzieci chorych, lub nawet chcą rozszerzyć wolność zabijania. Będziemy to robić na różne sposoby, przykładem może być plakat przedstawiający minister Kopacz i ofiarę aborcji.

Wyborcy maja prawo do wiedzy o kandydatach. Zrobimy wiele, aby wiedza w sprawach fundamentalnych dotarła do wyborców.

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN