Szukaj
Close this search box.

Kto płaci WHO za promocję aborcji?

Kilka tygodni temu pisaliśmy już o ostatnich działaniach WHO, która nawet czas ogólnoświatowej pandemii „koronawirusa” wykorzystuje do promowania aborcji. Kolejną kwestią, której warto się bliżej przyjrzeć są źródła finansowania tej organizacji. Jak wiadomo, kto płaci ten wymaga, nie jest więc zaskoczeniem, że Światowa Organizacja Zdrowia w swoich działaniach realizuje interesy darczyńców.

Z jednej strony są to fundacje zakładane przez amerykańskich miliarderów, które są mocno zaangażowane we wspieranie przemysłu aborcyjnego. Z drugiej międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, także zainteresowane szerokim dostępem do farmakologicznego zabijania dzieci czy rozwojem globalnych programów szczepień, gdyż wiąże się to po prostu ze zwiększeniem ich własnych zysków.

Proaborcyjni miliarderzy wspierają WHO

Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Planned Parenthood, fundacja Georga Sorosa, fundacja Michaela Bloomberga. Co łączy te wszystkie organizacje? Po pierwsze intensywne działania na rzecz upowszechniania aborcji, deprawacji dzieci od najmłodszych lat i promocji dewiacji. Po drugie, wszystkie te podmioty wspierają finansowo Światową Organizację Zdrowia.

Skrajnie zideologizowana postawa WHO nie może dziwić, jeśli przyjrzymy się, kto płaci WHO i jakie organizacje w ostatnich latach wspierają ją finansowo. Jednym z najważniejszych sponsorów Światowej Organizacji Zdrowia jest fundacja małżeństwa Gatesów. Od wielu lat prowadzi ona bardzo intensywne działania na rzecz rozpowszechniania aborcji oraz antykoncepcji na całym świecie. Tylko w latach 2018-2019 fundacja przekazała na rzecz WHO kwotę niemal 600 milionów dolarów.

Ogólnie Gatesowie zapewniają corocznie 10 procent budżetu Światowej Organizacji Zdrowia. Kolejnym bardzo ważnym darczyńcą WHO jest Sojusz na rzecz Szczepionek GAVI, który w tym samym okresie wsparł tę organizację kwotą 300 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że jednym z ważniejszych udziałowców GAVI jest właśnie Fundacja Billa i Melindy Gatesów.

Małżeństwo Gatesów bardzo hojnie wspiera także inne organizacje promujące szeroki dostęp do aborcji na całym świecie. 68 milionów dolarów przekazali na rzecz organizacji DKT International, która zajmuje się sprzedażą preparatów i narzędzi do przeprowadzania aborcji w warunkach domowych. W samym 2019 roku organizacja rozdystrybuowała na całym świecie 4,2 miliona takich zestawów aborcyjnych. Fundacja Gatesów wspiera też regularnie Planned Parenthood oraz powiązane z nią organizacje, a także brytyjską sieć aborcyjną Marie Stopes International. Łącznie na konta tych organizacji małżeństwo Gatesów przekazało prawie 130 milionów dolarów.

WHO wspierane jest też regularnie przez samą Planned Parenthood. W ostatnich latach przekazała ona na rzecz WHO prawie pół miliona dolarów. WHO otrzymuje także regularne darowizny od fundacji Georga Sorosa oraz fundacji Michaela Bloomberga. Bloomberg, niedawny kandydat na urząd Prezydenta USA intensywnie walczący o prawa osób LGBT oraz o prawo do aborcji wsparł WHO kwotą 55 milionów dolarów w ciągu ostatnich 5 lat.

WHO na pasku koncernów farmaceutycznych

Kolejnym coraz ważniejszym komponentem w strukturze dochodów Światowej Organizacji Zdrowia są darowizny przekazywane przez największe międzynarodowe koncerny farmaceutyczne. Mimo, że współpraca pomiędzy WHO, a prywatnymi podmiotami (w tym przedsiębiorstwami działającymi w branży farmaceutycznej) jest teoretycznie uregulowana przez odpowiednie uchwalone przez tę organizacje standardy i wytyczne, to, jak donosił w 2015 r. w artykule pt. „WHO: Do financial contributions from ‘pharma’ violate WHO Guidelines?” K. M. Gopakumar, ramy współpracy z podmiotami niepaństwowymi (FENSA) nie zawierały przepisu, który wymagałby, aby dane przedsiębiorstwo przestrzegało zasad, norm i standardów WHO.

Zgodnie z danymi dostępnymi w dokumentach dotyczących realizacji budżetu Światowej Organizacji Zdrowia, WHO dostaje co roku milionowe dotacje od największych, światowych koncernów farmaceutycznych. GlaxoSmithKline przekazało do budżetu WHO w latach 2012-2015 prawie 25 milionów dolarów.

WHO finansowane jest też przez takie koncerny farmaceutyczne jak Novartis AG, Hoffmann – La Roche czy Eli Lilly Company. Co roku koncerny te przekazują na rzecz WHO wielomilionowe dotacje, których cele zazwyczaj nie są ujawniane w dokumentach finansowych Światowej Organizacji Zdrowia.

Co na to Polska?

Miliony przekazywane WHO przez koncerny farmaceutyczne w naturalny sposób pozwalają tym globalnym firmom wpływać na działania podejmowane przez Światową Organizację Zdrowia i kształtować agendę organizacji zgodnie z własnymi interesami. Interesy te z kolei bardzo często polegają na promowaniu dostępu chociażby do aborcji farmakologicznej oraz różnego rodzaju preparatów wczesnoporonnych, które są przecież przez nich produkowane. Jasnym jest więc, że dopóki istniało będzie prawne i społeczne przyzwolenie na to, aby koncerny przekazywały darowizny na rzecz WHO organizacja ta będzie w dalszym ciągu działać na rzecz promowania zabijania nienarodzonych dzieci.

WHO jest krytykowana za działania podejmowane w trakcie pandemii „koronawirusa”, za swoje skrajnie zideologizowane podejście oraz za realizację interesów Chin przez coraz większą liczbę państw. Można się spodziewać, że decyzja Prezydenta USA nie będzie pojedynczym przypadkiem. Ostatecznie większa liczba państw zdecyduje się albo na całkowite zaprzestanie finansowania WHO, albo na rozluźnienie relacji łączących je z WHO.

W tej sytuacji należy postawić sobie pytanie co dalej ze współpracą Polski z tą organizacją. Czy nie należałoby pójść drogą Stanów Zjednoczonych i zaprzestać przekazywania WHO środków finansowych, a w zamian przekazać je na działalność organizacji dbających o ochronę zdrowia w sposób bardziej zbliżony do naszych interesów? Czy jednak spróbować jeszcze zacząć wywierać skuteczny wpływ na agendę działań WHO? To są pytania na które odpowiedzieć muszą rządzący. Liczymy, że podejmą właściwą decyzję, gdyż dalsze trwanie w takiej sytuacji jaka jest obecnie nie ma kompletnie sensu z perspektywy wyznawanych przez nas wartości. Współfinansując tę organizację w jej obecnym kształcie przyczyniamy się tylko do promowania zabijania nienarodzonych dzieci na masową skalę na całym świecie.

...

Więcej interesujących treści

donald tusk

Kto jest autorem aborcyjnej polityki Donalda Tuska?

„Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu
[aborcja]
musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN