Szukaj
Close this search box.

Gra o życie – „na jakim etapie życia zabicie dziecka jest w porządku?” Ben Shapiro o aborcji. [WIDEO]

Ben Shapiro, amerykański komentator polityczny, autor książek, felietonista, z wykształcenia prawnik, jest wybitnym głosem pro-life w Stanach Zjednoczonych. W dyskusjach ze swymi ideologicznymi oponentami niejednokrotnie szokuje błyskotliwością i trafnością swoich jakże logicznie skonstruowanych argumentów.

W przytoczonym materiale odwołuje się do wypowiedzi amerykańskiej aktorki Olivii Wilde, która, sama będąc w ciąży, zamieszcza na youtoube filmik, w którym ustosunkowuje się pozytywnie wobec prawa kobiet do aborcji, nawołując wręcz do walki o to prawo. Ben Shapiro nazywa go „jednym z najbardziej obrzydliwych […], jakie kiedykolwiek widziałem”1. Olivia Wilde, będąc w zaawansowanej ciąży, publikuje swoje rozważania na temat praw reprodukcyjnych, „praw każdej osoby do zaplanowania, kiedy chcą założyć rodzinę”.2 Na retoryczne pytanie autorki filmiku „dla mnie ważne są prawa reprodukcyjne, a co jest ważne dla Ciebie?”3, Ben Shapiro odpowiada: „A dla mnie ważne jest niezabijanie dzieci”4.

Ben Shapiro w bardzo dosadny sposób rozprawia się z tematem. Na początku odwołuje się on do skrajnego przykładu aborcji, pokazując szokujące zdjęcie dziecka (1:35), które padło ofiarą słynnej, kontrowersyjnej „aborcji” dokonanej przez Kermita Gosnella, aborcjonistę, „o którym w żaden sposób nie wspominały media […]”, będącego „prawdopodobnie najbardziej płodnym seryjnym mordercą w historii Ameryki”, dla którego „jedyną wątpliwością było to, czy zabicie tego dziecka jest legalne, czy nie”5. „[…] Mam dość eufemizmów. To nie jest usuwanie płodu, to nie jest pozbywanie się zlepka tkanki, to, co za chwilę wam pokażę, jest zdjęciem dziecka, jest to zdjęcie dziecka na którym aborcja została przeprowadzona przez Kermita Gosnella”6 – komentuje Ben Shapiro.

Shapiro wielokrotnie podkreśla, wyraźnie poruszony, wskazując na zdjęcie zamordowanej dziewczynki, że „nikt nie ma prawa wybrać tego obrazka, nikt nie ma prawa wybrać czegoś takiego […] to jest dziecko, nie możesz go zabić tylko dlatego, że jest to dla ciebie wygodne […].”7 Patrząc na zdjęcie, nie sposób się z nim nie zgodzić. Odwołując się do wcześniej przytoczonej wypowiedzi aktorki, Shapiro wskazuje na sprzeczność rozumowania w kategoriach praw reprodukcyjnych z czystą ludzką logiką: „to jest samodzielna istota ludzka, i jeżeli to dziecko byłoby poza łonem matki, ktoś, kto wbiłby mu nóż w klatkę piersiową, oskarżony zostałby o morderstwo pierwszego stopnia; zabijasz w łonie matki – nazywamy to prawem człowieka”.8

Ben Shapiro posuwa się jednak dalej, proponując „grę”, którą przewrotnie nazywa „kiedy zabicie tego dziecka powinno być możliwe?” [„when should you be able to kill this baby”]. Jest to w rzeczywistości bardzo prowokacyjne retoryczne pytanie, które autor wykorzystuje do omówienia poszczególnych stadium rozwoju płodu, skłaniając do rozważań na temat tego, czy naprawdę istnieje etap życia, na którym zniszczenie tego życia jest „w porządku”. Shapiro zaczyna od etapów rozwoju dziecka w czwartym miesiącu ciąży:

„czy w porządku jest zabicie tego czegoś w czternastym tygodniu, gdy serce tłoczy przez ciało kilka litrów krwi dziennie? A może w piętnastym tygodniu, kiedy posiada kubki smakowe jak u dorosłego człowieka?”9.

Nasuwają się tutaj jednoznaczne intuicyjne odpowiedzi, ale Shapiro przechodzi dalej, do coraz to niższych etapów rozwoju, na którym dla wielu odpowiedź nie jest tak oczywista:

„a może w tygodniach dziewiątym i dziesiątym, kiedy zęby dziecka zaczynają się już formować, paznokcie na palcach jego ręki zaczynają się rozwijać […]? A może w czwartym tygodniu? Pod koniec czwartego tygodnia dziecko jest już dziesięć tysięcy razy większe, niż zapłodniona komórka jajowa, ma już zaczątki oczu i nóg, i rąk, kiedy fale mózgowe są już możliwe do wykrycia […]? A może w trzecim tygodniu? Pod koniec trzeciego tygodnia kształtują się już kość ogonowa, kręgosłup i układ nerwowy. Zaczynają się formować wątroba, nerki i jelita. Może w dwudziestym drugim dniu? Serce już bije, tłocząc krew dziecka, które może mieć inną grupę niż matka”10.

Ben Shapiro nawołuje tutaj do do precyzyjnego wskazania momentu, w którym „zamordowanie tego dziecka jest w porządku.”

Oburzające jest to, że prawo w USA, mimo, iż od jakiegoś czasu przechodzi zmiany, wciąż w niektórych stanach przyzwala na aborcję na każdym etapie życia płodowego. Ben Shapiro jednoznacznie krytykuje podejście społeczeństwa, w tym środowisk politycznych, które „traktują zabijanie nienarodzonych, najbardziej, dosłownie, najbardziej niewinnych istot spośród nas […], jako zaledwie kwestię wygody, wyboru […].”11 Twierdzi, że pomimo, iż zgadza się z Biblią (Ben Shapiro jest wyznawcą judaizmu), to nie ona jest w tej kwestii czymś, na co sam się powołuje, gdyż to nauka dostarcza nam informacji o tym, jak powstaje niepowtarzalna istota ludzka, i że dzieje się to w pierwszym dniu jej życia.

Ben Shapiro zaprasza do wskazania momentu, w którym „zlepek komórek” staje się człowiekiem. Argument, że fale mózgowe pojawiają się dopiero w dwudziestym tygodniu, Shapiro obala kwestionując zasadność porównania płodu przed dwudziestym tygodniem życia, zanim mózg zaczyna produkować fale mózgowe, do człowieka w stanie śmierci biologicznej, powołując się na oczywisty fakt, że w przypadku rozwijającego się płodu jest to stan tymczasowy. Istotnie, dzięki wiedzy o rozwoju płodu możemy nawet określić, kiedy stan ten ulegnie zmianie :

„Ludzie pozostający w stanie śmierci biologicznej (brain-dead) nie zamieniają się w żywych (not brain-dead) w przeciągu trzech tygodni. Czy zabiłbyś człowieka w śpiączce z powodu śmierci mózgu, jeśli wiesz, że za cztery tygodnie, dziesięć tygodni, ich mózg nie będzie martwy?”12

W jaki sposób człowiek staje się człowiekiem później, niż w momencie zapłodnienia, i jakie przesłanki mówią o tym, że już tym człowiekiem jest? Czy istnieje, poza momentem zapłodnienia, jakikolwiek wyraźny początek „człowieczeństwa” w spontanicznie rozwijającym się organizmie ludzkim? Kiedy dziecko, nawet już narodzone, można nazwać całkowicie niezależnym? I tutaj, bardzo trafne pytanie, za Benem Shapiro: na jakim etapie niszczenie organizmu ludzkiego, który w naturalny sposób się rozwija, jest w porządku?

CYTATY

1 „This is one of the most discusting videos i’ve ever seen”.
2 „everyone’s rights to plan when they wanna have a family”
3 „I care about reproductive rights, what do you care about?”
4 „What I care about is not killing babies”
5 „Gosnell is somebody that was not covered by the media, in any way, shape or form, he was the most prolific serial killer probably in American history and this was a baby girl aborted by Kermit Gosnell and only question for him was whether it was legal to kill this baby or not”
6 „I’m sick of euphemisms. It’s not aborting a foetus, it’s not getting rid of a ball of tissue, this what I’m about to show you right now is a picture of a baby, it is a picture of a baby aborted by Kermit Gosnell”
7 „Noone has a right to choose this picture […], noone has a right to choose this […], that’s a baby, you don’t get to kill it just because it’s convenient to you”
8 „That’s an individual human being, and if this baby were outside the womb and you stuck a knife through its chest you’d be charged with first-degree murder, you kill it in the womb and we call it a human right”
9 „Is it okey to kill this thing at week 14, when the heart is pumping several quarts of blood through the body everyday? How about week 15, when the baby has an adult’s taste buds?”
10 How about weeks nine and ten, when the baby’s teeth are already beginning to form, its fingernails are already beginning to develop […], how about week four, by the end of week four the kid is already ten thousand times larger than the fertilized egg was, there’s already beginnings of eyes and legs and hands, there’re already brainwaves detectable, mouth and lips are present, fingernails are forming, how about week three, by the end of third week the kid’s backbone and spinal cord and nervous system are forming, the liver and kidneys and intestines are beginning to take shape, how about day twenty two, the heart’s already beating, with the child’s blood, which may be of a different blood type than the mother
11 […] that we treat the killing of unborn, the most, literally, the most innocent human beings among us […] as nothing more than just an issue of convenience and choice […]”
12 „Well, people who are brain-dead don’t turn into not-brain-dead three weeks later, would you kill somebody in the coma because they are brain-dead but they’re not gonna be brain-dead in four weeks, in ten weeks?”

Także mogą Cię zainteresować:

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN