Fundacja PRO – PRAWO DO ŻYCIA – pikieta – PATELNIA 24.10.2016