Zderzenia cywilizacji

Ponad ćwierć wieku temu Samuel Huntington opublikował pracę „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Postawił w niej tezę, że po okresie konfrontacji ideologicznych główną przyczyną konfliktów staną się kwestie cywilizacyjne. Burzliwe lata, które nastąpiły po publikacji książki, częściowo potwierdziły tezy autora, a z pewnością wykazały ich wyższość nad koncepcją Fukuyamy przedstawioną w „Końcu historii”. Huntington pominął jednak zasadniczą kwestię cywilizacyjną, widoczną w czasach publikacji „Zderzenia…”, a mianowicie konflikty wewnątrz obszaru przypisanego do „cywilizacji zachodniej”. W poniższym tekście przyjrzę się temu zjawisku.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN