Aborcjonistka oblała kawą karty z podpisami

Rozpoczęła się już zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą „Stop aborcji 2021”, której celem jest ochrona wszystkich dzieci nienarodzonych i ukrócenie działalności grup handlujących pigułkami poronnymi. W tej chwili są one zupełnie bezkarne, a odpowiadają za śmierć co najmniej 9 tysięcy polskich dzieci rocznie.