Dr Robert Walley umiera. Prosimy o modlitwę

Od zaprzyjaźnionej fundacji MaterCare International otrzymaliśmy smutną wiadomość. Dr Robert Walley, lekarz sumienia, znajduje się w końcowym stadium choroby nowotworowej. Również obecnie jest całkowicie oddany swojej misji – opiece nad matkami i ich dziećmi.

Bezczynni politycy mówią nam: dobrze jest, że te dzieci zabito

Minęły właśnie 52 lata od kiedy w Wielkiej Brytanii wszedł w życie Abortion Act, który zezwolił na zabijanie dzieci na żądanie do 24 tygodnia ciąży, a dzieci podejrzanych o chorobę do końca ciąży. Czy politycy, którzy wówczas ustanawiali to prawo, byli świadomi tego, że w następnym półwieczu będzie ono przyczyną śmierci ponad 9 milionów osób? Tyle bowiem dzieci zostało od tego czasu zabitych.