Czy brak karalności aborcji w Monako sprawi, że stanie się ona legalna?

W Monako prawo aborcyjne jest zbliżone do polskiego: aborcja jest nielegalna, poza wyjątkami. Są nimi: zagrożenie życia kobiety, ciąża w wyniku gwałtu oraz „duże prawdopodobieństwo poważnych i nieodwracalnych zaburzeń płodu lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu”. Jest jednak zasadnicza różnica: dokonanie aborcji jest tam karane, a karać można również kobiety.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN