Położnik roku: Życie dziecka nie jest przeszkodą dla ratowania matki

położnik roku

Wobec nadchodzącego referendum w Irlandii, odnośnie uchylenia bądź pozostawienia ósmej poprawki do konstytucji, wyrażającej prawo do życia osób nienarodzonych, aborterzy uruchomili kampanię kłamstw. Solą w oku jest bowiem dla nich kraj, który przypomina o prawie do życia najmłodszych.