Opór wobec zła we Wrocławiu.

W poniedziałek 3.10 stanęliśmy jako kontrmanifestacja, tuż obok rynku, gdzie swój wiec mieli lewicowi aktywiści. Wykrzykiwali oni frazesy o wolności, w imię której można by zabijać słabszych. Aby pokazać, jak puste są ich hasła, pokazaliśmy zdjęcia zabitych dzieci oraz odmówiliśmy różaniec.