„Ratujmy kobiety” czy raczej „Mordujmy kobiety”?

Inicjatywa ustawodawcza, przyznająca prawo do życia każdemu dziecku od poczęcia, wywołała panikę w kręgach aborcyjnych i skrajnie lewicowych. Panika na ogół odbiera rozum i tak się też stało w tym przypadku. Aborcjoniści zaczęli więc rozsiewać kłamstwa dotyczące projektu „Stop aborcji”, które były tak absurdalne, że uwierzyli w nie tylko redaktorzy „Gazety Wyborczej” i Wanda Nowicka. Zwolennicy zabijania nienarodzonych postanowili więc uruchomić inicjatywę, której celem jest legalizacja mordowania dzieci w łonach matek na skalę masową.