Marszałek Sejmu opóźnia rejestrację komitetu „Stop Aborcji”

Marszałek Sejmu wezwał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” do usunięcia braków formalnych w zawiadomieniu o jego powstaniu. Zdaniem Marszałka nie przedstawiliśmy skutków finansowych projektu ustawy. Skutki finansowe w uzasadnieniu projektu są określone, ale Marszałek uznał je za „niewystarczające”. W związku z powyższym kierujemy do Marszałka Sejmu list otwarty, w którym wzywamy go do niezwłocznego przyjęcia złożonego przez nas zawiadomienia o powołaniu Komitetu.