Dobra śmierć? Nie dla wszystkich. Przyjdź na pikietę!

W herbie Rudy Śląskiej mamy wizerunek św. Barbary patronki górników, której życie skrócono w drastycznych okolicznościach. Jej przedwczesna śmierć uczyniła ją również patronką dobrej śmierci, to znaczy śmierci spokojnej i naturalnej, w otoczeniu kochających osób. Aborcja nigdy taką nie będzie!

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN