Lubaczów – pierwsza pikieta antyaborcyjna

Lubaczow 29.05.2015

Fundacja Pro – prawo do życia rozrasta się w zawrotnym tempie! Wzrasta liczba tych, którzy chcą poruszać społeczeństwo i pokazywać prawdę o aborcji. Dnia 29 maja w Lubaczowie na podkarpaciu lubelska komórka Fundacji Pro-prawo do życia oraz działacze Młodzieży Wszechpolskiej i przeciwnicy aborcji zorganizowali pikietę antyaborcyjną.

List otwarty do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Ze zdziwieniem i przykrością odnotowuję Pańską reakcję na wypowiedzi dotyczące problematyki sztucznego zapłodnienia, które odbiera Pan jako skierowane wobec dzieci poczętych tą metodą. Z taką samą przykrością obserwuję brak Pańskiej reakcji na krzywdę, jaką wyrządzają dzieciom i ich rodzicom klinki sztucznego rozrodu.