450 wolontariuszy w ciągu dwóch tygodni!

31 marca 2015 r. uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych pomocą w nowej zbiórce podpisów przeciwko aborcji. Od tego czasu, w ciągu dwóch tygodni, odebraliśmy prawie 450 zgłoszeń, a ich liczba wciąż rośnie! Nowi wolontariusze zadeklarowali już zebranie kilkudziesięciu tysięcy podpisów! Olbrzymie zainteresowanie włączeniem się w Kampanię „Stop aborcji” to wspaniała wiadomość, która dociera do […]

Kampanie antyaborcyjne zmieniają Polskę na lepsze

pikieta Leszno 18.03.2015

Źródła rządowe podały, że w 2013 roku przeprowadzono w Polsce 751 aborcji. W latach ubiegłych liczba aborcji kształtowała się następująco: 2008 – 499 2009 – 538 2010 – 641 2011 – 669 2012 – 757 2013 – 751 Widać więc, że w roku 2013 po raz pierwszy nastąpił niewielki spadek liczby zabitych dzieci i zahamowany […]

Frazesy Komorowskiego

palce skrzyzowane klamstwo

Prezydent Komorowski ratyfikował konwencję Rady Europy, nakazującą wykorzeniać w Polsce zwyczaje i praktyki oparte na tradycyjnych rolach kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, promując jednocześnie związki jednopłciowe.