Pierwsza pikieta w Złotowie

2015-02-14 zlotow pikietaW dniu 14 lutego 2015 wyszliśmy na ulicę Złotowa aby pokazać i mówić prawdę o współczesnym ludobójstwie jakim jest aborcja. Pierwsza złotowska pikieta antyaborcyjna jest owocem kursu proliferskiego, jaki odbył się niedawno w tym mieście z inicjatywy lokalnych obrońców życia.

W trosce o zdrowie psychiczne zwolenników aborcji

pikieta dzieci… czyli obrońcom znieczulicy społecznej do sztambucha.

Poznańska komórka Fundacji Pro – Prawo do Życia działa już od 9 miesięcy, nie dziwi więc, że jej działania spowodowały gwałtowną reakcję zwolenników legalnej aborcji, włącznie z zakłócaniem pikiet, małą burzą medialną i donosami na policję.