Rząd ukryje informacje o aborcji?

lekarz noz krew - kopiaMinisterstwo Zdrowia uporczywie uchyla się od odpowiedzi na nasze pytania dotyczące chorób, które były przesłanką do zabicia dziecka w fazie prenatalnej. Informacje wydawałoby się istotne, bo skoro aborcja w Polsce jest zakazana, a tylko zabijanie chorych dzieci jest zwolnione z karalności, to wydaje się, że państwo pilnuje, by rzeź odbywała się tylko na chorych dzieciach. Jakkolwiek to dla normalnego człowieka brzmi…