Proces Kingi Małeckiej-Prybyło zakończony

sr d wwy mokotowa sala rozprawKinga Małecka -Prybyło już po raz czwarty znalazła się w piątek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jako obwiniona o wywołanie zgorszenia publicznego poprzez zorganizowanie wystawy pokazującej prawdę o tym, czym jest aborcja. Tym razem zjawiła się również świadek Aleksandra W, która donosiła na Kingę Małecką – Prybyło, a która została na ostatniej rozprawie ukarana grzywną za niestawiennictwo na poprzednich rozprawach.