Dzierżawski: Przygotowujemy nową ustawę

mariusz dzierzawskiWejście w życie ustawy antyaborcyjnej („Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”) ograniczyło dostęp do zabiegów aborcji. Od tej pory można jej było dokonać legalnie tylko przy zaistnieniu jednej z określonych przesłanek: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

„Ta ustawa to był krok w dobrym kierunku, gdyż ograniczała aborcję do trzech przypadków – była lepsza od ustawy chruszczowowskiej [ustawy z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności ciąży – KAI], która faktycznie wprowadzała aborcję na życzenie” – skomentował w rozmowie z KAI Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO-Prawo do życia.