Aborcjoniści atakują Irlandię

irlandiaIrlandia jest jedynym krajem europejskim, który ma wpisaną w konstytucję ochronę dzieci poczętych. Artykuł 40.3.3., wprowadzony 7 października 1983 roku, po uprzednim przeprowadzeniu narodowego referendum w tej sprawie mówi jasno: „Państwo uznaje prawo do życia nienarodzonego i równe prawo do życia matki, gwarantuje ustawowe jego poszanowanie oraz obronę i egzekwowanie tego prawa w praktyce”.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN