Szukaj
Close this search box.

Wywiad z Bawerem Aondo – Akaa – Ambasadorem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Anna Trutowska: W dniu 20 września 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, na którym otrzymałeś tytuł Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – serdecznie gratuluję! Jakie obowiązki nakłada wspomniana konwencja na rządy państw członkowskich ONZ oraz w jaki sposób wybierani są jej Ambasadorzy?

Anna Trutowska: W dniu 20 września 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, na którym otrzymałeś tytuł Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – serdecznie gratuluję! Jakie obowiązki nakłada wspomniana konwencja na rządy państw członkowskich ONZ oraz w jaki sposób wybierani są jej Ambasadorzy?

Dr Bawer Aondo-Akaa: Celem Konwencji jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka oraz podstawowych wolności, a także popieranie poszanowania przyrodzonej godności osób niepełnosprawnych. Państwa ratyfikujące Konwencję zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz pełnego włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne, przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności. Tytuł Ambasadora Konwencji przyznaje specjalna Kapituła składająca się z przedstawicieli organizujących Ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami oraz z wybranych osób, które we wcześniejszych latach otrzymały tytuł Ambasadora Konwencji.

AT: O jakich prawach osób niepełnosprawnych mówi wspomniana konwencja?

BAA: Konwencja wskazuje, że osobie niepełnosprawnej przysługują takie same prawa, jak innym ludziom. W szczególności, jako pierwsze z praw, wymienione jest tu prawo do życia, które jest przyrodzone każdej istocie ludzkiej. Z prawa tego wypływają inne, takie jak prawo do bezpieczeństwa, wolności od tortur, poniżania, wykorzystywania czy przemocy, prawo do swobody przemieszczania się czy też dostępu do informacji. Zachęcam, aby zapoznać się z pełnym tekstem Konwencji, który można przeczytać na stronie internetowej (www.konwencja.org/konwencja).

AT: Jak ratyfikowanie tej konwencji przez Polskę w 2012 roku wpłynęło na sytuację osób niepełnosprawnych w naszym kraju?

BAA: Fundacja „KSK” przygotowała Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji. Raport wskazuje na kilka sukcesów, jakie udało się w Polsce osiągnąć – takich, jak zwiększanie dostępności miejsc użytku publicznego czy zmiany ułatwiające osobom niepełnosprawnym realizację czynnego prawa wyborczego. Niestety, raport wskazuje, że bardzo wiele obszarów wymaga jeszcze działań prawnych, gdyż obecne rozwiązania nadal nie umożliwiają pełnej realizacji praw osób niepełnosprawnych.

AT: Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze wyzwania dotyczące zrealizowania w pełni potencjału osób niepełnosprawnych, które stoją obecnie zarówno przed nimi samymi, jak i instytucjami, które stanowią dla nich wsparcie, a także rządem?

BAA: Przed osobami niepełnosprawnymi stoi najważniejsze wyzwanie – podejmowania aktywności społecznej. Osoby niepełnosprawne muszą chcieć żyć, chcieć realizować swoje prawa, uczyć się, pracować, być wśród ludzi – nawet jeśli na chwilę obecną bywa to trudne. Jeśli zaś chodzi o wyzwania prawne, podstawą powinno być uznanie, że osoba niepełnosprawna ma prawo do życia i wycofanie eugenicznej przesłanki aborcji. Bardzo ważna jest także reforma systemu orzekania o niepełnosprawności, likwidacja nadużyć związanych z ubezwłasnowolnieniem, a także przekształcenie systemu wsparcia na taki, który będzie umożliwiał niezależne życie. Wiąże się z tym między innymi wspieranie projektów mieszkalnictwa chronionego czy asystentury osobistej.

AT: Jakie działania jako Ambasador planujesz podjąć?

BAA: Przede wszystkim zamierzam dalej bronić życia dzieci nienarodzonych. Chcę też ukazywać wartość życia osoby niepełnosprawnej. Ważne dla mnie jest promowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno wśród nich samych, jak też wśród pracodawców.

AT: W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do realizacji naturalnej misji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie?

BAA: Najlepszym sposobem jest głębokie spotkanie z konkretną osobą, które pozwoli odpowiedzieć na jej konkretne potrzeby. Warto dostrzegać tych, którzy są wokół nas – nie jako zbiorowość, ale jako indywidualności, konkretne osoby, w których życiu możemy zaistnieć i pomóc.

AT: Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę!

BAA: Ja również bardzo dziękuję.

[author] [author_image timthumb=’on’]https://proprawodozycia.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC0423-Kopia-male.jpg[/author_image] [author_info]Anna Trutowska – Fundacja Pro Prawo do Życia, Kraków[/author_info] [/author]

...

Więcej interesujących treści

Kolejne szpitale zabiją dzieci – mamy nowe dane!

W kolejnych polskich szpitalach wykonuje się aborcje z tzw. wskazań psychiatrycznych u matki dziecka. Przyczyną są m.in. depresja, nerwica natręctw, a nawet… uzależnienie od nikotyny.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN