Szpital w Gliwicach już nie wykonuje aborcji!

W październiku 2015 roku wysłaliśmy jako fundacja Pro-Prawo do Życia pismo do Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach przy ulicy Kościuszki 1 z zapytaniem o to, czy w szpitalu są przeprowadzane aborcje, a jeśli tak, to w jakiej liczbie.

W grudniu 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynikało, że od 2008 roku wykonano w tej placówce 11 aborcji. Wtedy podjęliśmy decyzję o podjęciu akcji protestacyjnych (pikiet) mających zwrócić uwagę na drastyczne wydarzenia odbywające się w tym szpitalu (niestety w majestacie cały czas obowiązującego prawa).

Pierwszą pikietę pod Szpitalem Wielospecjalistycznym zorganizowaliśmy 8 marca 2016 roku i od tego czasu w ciągu trzech lat (do 28 sierpnia 2019) odbyło się ich ponad 40. Protesty pomimo paru incydentów (utarczki słowne) miały spokojny przebieg i znacząco wpłynęły na dalszy przebieg naszej akcji uświadamiającej i informacyjnej dla mieszkańców Gliwic.

Na ponowne pismo z 19 września 2019 do Zarządu Szpitala w sprawie dokonywanych aborcji dostaliśmy odpowiedź, że od początku 2018 roku do chwili obecnej nie wykonano w placówce ani jednej aborcji i dodano, że podjęto wszelkie działania, aby te świadczenia nie były realizowane na terenie Szpitala.

Mamy nadzieję, że tak się stanie i nigdy już nie będziemy musieli pikietować przy tym szpitalu, w którym powinna panować sprzyjająca atmosfera dla nowonarodzonych dzieci, ale też, że te, które się jeszcze nie narodziły będą miały szansę zobaczyć twarze swoich rodziców.

...

Więcej interesujących treści

polskie towarzystwo ginekologów i położników

Ginekolog = Terminator?

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wydało rekomendacje w sprawie zabijania dzieci przed narodzeniem. Chodzi między innymi o bałagan prawny, wywołany jeszcze przez poprzednią partię rządzącą,

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN