Szpital w Gliwicach już nie wykonuje aborcji!

W październiku 2015 roku wysłaliśmy jako fundacja Pro-Prawo do Życia pismo do Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach przy ulicy Kościuszki 1 z zapytaniem o to, czy w szpitalu są przeprowadzane aborcje, a jeśli tak, to w jakiej liczbie.

W grudniu 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynikało, że od 2008 roku wykonano w tej placówce 11 aborcji. Wtedy podjęliśmy decyzję o podjęciu akcji protestacyjnych (pikiet) mających zwrócić uwagę na drastyczne wydarzenia odbywające się w tym szpitalu (niestety w majestacie cały czas obowiązującego prawa).

Pierwszą pikietę pod Szpitalem Wielospecjalistycznym zorganizowaliśmy 8 marca 2016 roku i od tego czasu w ciągu trzech lat (do 28 sierpnia 2019) odbyło się ich ponad 40. Protesty pomimo paru incydentów (utarczki słowne) miały spokojny przebieg i znacząco wpłynęły na dalszy przebieg naszej akcji uświadamiającej i informacyjnej dla mieszkańców Gliwic.

Na ponowne pismo z 19 września 2019 do Zarządu Szpitala w sprawie dokonywanych aborcji dostaliśmy odpowiedź, że od początku 2018 roku do chwili obecnej nie wykonano w placówce ani jednej aborcji i dodano, że podjęto wszelkie działania, aby te świadczenia nie były realizowane na terenie Szpitala.

Mamy nadzieję, że tak się stanie i nigdy już nie będziemy musieli pikietować przy tym szpitalu, w którym powinna panować sprzyjająca atmosfera dla nowonarodzonych dzieci, ale też, że te, które się jeszcze nie narodziły będą miały szansę zobaczyć twarze swoich rodziców.

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN