Szukaj
Close this search box.

Standardy edukacji seksualnej

Oficjalna prezentacja opisanych poniżej Standardów Edukacji Seksualnej WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) odbyła się w Polsce w kwietniu 2013 r. na konferencji, której współorganizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Korzystają z nich (lub są pod ich dużym wpływem) wszystkie organizacje zrzeszające polskich „edukatorów” seksualnych, którzy organizują zajęcia i warsztaty w szkołach w całym kraju.

STANDARDY EDUKACJI SEKSUALNEJ W WIEKU 0-4 LAT

przekaż dziecku informacje na temat

– radości i przyjemność z dotykania własnego ciała,
– masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa,
– różnych rodzajów związków,
– różnych rodzajów „rodziny”,
– prawa do badania nagości i ciała;

naucz dziecko

– wyrażać własne potrzeby i życzenia podczas „zabawy w lekarza”;

pomóż dziecku rozwijać

– świadomość, że związki są różnorodne,
– pozytywne nastawienie do „różnych stylów życia”,
– postawę „moje ciało należy do mnie” i że każdy sam podejmuje decyzje.

W WIEKU 4-6 LAT

przekaż dziecku informacje na temat

– wyrażania seksualności,
– radości i przyjemności z dotykania własnego ciała i masturbacji,
– uczuć seksualnych (podniecenie, przyjemność),
– związków osób tej samej płci,
– różnych koncepcji „rodziny”;

naucz dziecko

– używania stosownego języka seksualnego,
– akceptacji „różnorodności”;

pomóż dziecku rozwijać

– szacunek wobec różnych „stylów życia”,
– szacunek dla różnych „norm” związanych z seksualnością.

W WIEKU 6-9 LAT

przekaż dziecku informacje na temat

– podstawowych wiadomości o antykoncepcji,
– różnych metod antykoncepcji,
– zadowolenia i przyjemności z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja),
– współżycia,
– praw seksualnych dzieci,
– pozytywnego wpływu seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie;

pomóż dziecku rozwijać

– rozumienie pojęcia akceptowalne współżycie/seks,
– szacunek wobec różnych „stylów życia”.

W WIEKU 9-12 LAT

przekaż dziecku informacje na temat

– różnych metod antykoncepcji i ich stosowania,
– prokreacji i planowania rodziny,
– konsekwencji seksu bez zabezpieczeń,
– pierwszych doświadczeń seksualnych,
– orientacji płciowej,
– różnorodności zachowań seksualnych młodych osób,
– przyjemności, masturbacji, orgazmu,
– miłości osób tej samej płci,
– praw seksualnych dzieci;

naucz dziecko

– skutecznego stosowania prezerwatyw,
– komunikowania odczuć seksualnych;

pomóż dziecku rozwijać

– szacunek, akceptację i rozumienie dla innych „orientacji seksualnych”,
– akceptację dla różnych sposobów wyrażania seksualności,
– akceptację różnych opinii, poglądów i zachowań w odniesieniu do seksualności,
– szacunek dla różnych „stylów życia”.

W WIEKU 12-15 LAT

przekaż dziecku informacje na temat

– błony dziewiczej i jej odtwarzania,
– przyczyn nieskutecznej antykoncepcji,
– ciąży w związkach między osobami tej samej płci,
– różnych oczekiwań partnerów związanych z podnieceniem seksualnym,
– homoseksualnego „coming-outu”;

naucz dziecko

– umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu,
– uzyskiwania środków antykoncepcyjnych z właściwego miejsca,
– rozmawiania o antykoncepcji,
– cieszenia się seksualnością,
– skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych.

W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ

przekaż dziecku informacje na temat

– różnorodnych zachowań seksualnych i różnic w cyklu podniecenia,
– znaczenia seksu w różnym wieku;

naucz dziecko

– ujawniania wobec innych swoich uczuć homoseksualnych lub biseksualnych,
– umiejętności dochodzenia swoich praw seksualnych;

pomóż dziecku rozwijać

– krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ludzkiego ciała, ciąży i rodzicielstwa,
– pozytywne nastawienie wobec seksualności i przyjemności,
– akceptację faktu, że seksualność w różnych postaciach jest obecna we wszystkich grupach wiekowych,
– akceptację dla różnic seksualnych.

Zgodnie z najnowszymi uzupełnieniami i poradnikami do wdrażania „Standardów”, pochodzącymi z 2018 roku, „edukatorzy” seksualni zamierzają położyć nacisk na to, aby uczyć dzieci wyrażania zgody na seks. Dzieci zachęcane będą również do szukania „zaufanych dorosłych”, niekoniecznie rodziców, którzy przekażą im „wiedzę na temat seksualności”.

KOMU NAJBARDZIEJ ZALEŻY NA TYM, ABY DZIECKO SPRAWNIE WYRAŻAŁO ZGODĘ NA SEKS? PEDOFILOM.

Ze „Standardów Edukacji Seksualnej” opracowanych przez WHO już teraz korzystają polscy deprawatorzy. Oficjalnie powołują się na nie m.in. seksualizatorzy z Gdańska, którzy przy wsparciu władz miasta prowadzą „edukację” seksualną wśród uczniów gdańskich szkół. Korzystają z nich również wszystkie największe organizacje skupiające polskich „edukatorów” seksualnych, którzy prowadzą zajęcia w szkołach w całym kraju.

Treść artykułu pochodzi z poradnika „Jak powstrzymać pedofila?” który dostępny jest na stronie www.stoppedofilii.pl/poradnik

...

Więcej interesujących treści

lgbt w gdańsku

List otwarty do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni

Kierownik Centrali Doradczej Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP dr Erhardt Wetzel, w swoich wytycznych dotyczących Polski i Polaków z 25 listopada 1939 roku pisał: „Wszystkie

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN