Szukaj
Close this search box.

Polska pod specjalnym nadzorem ws. aborcji

Komitet Ministrów Rady Europy domaga się, aby Polska bardziej przestrzegała prawa aborcyjnego – czyli w praktyce, aby zabijano więcej dzieci w łonach matek. Z tego powodu objęła Polskę specjalnym nadzorem i domaga się od rządu wdrożenia „zmian systemowych” do czerwca tego roku.

W swoim stanowisku komitet powołuje się na trzy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu, między innymi na głośną sprawę Alicji Tysiąc, która domagała się aborcji z powodu pogarszającego się wzroku. Zdaniem organu decyzyjnego Rady Europy, Polska poprzez utrudnianie zabijania nienarodzonych dzieci, łamie konwencyjny zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Dokument przekazano do biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce który monitoruje proces wykonania wyroków ETPCz w sprawach przeciwko Polsce. Artykuł na ten temat napisała dla „Rzeczpospolitej” Agata Szypulska z biura RPO.

„Szczególnie niepokojący jest przypadek Podkarpacia, gdzie w 2017 roku nie wykonano ani jednej aborcji” – pisze w tekście pracownica biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komitet domaga się, aby zostały wdrożone „działania systemowe”, które doprowadzą do wykonywania legalnych aborcji. Dał rządowi czas na przeprowadzenie reform do czerwca 2019 roku i zapowiedział, że oceni jego działania najpóźniej w marcu 2020.

Dzieci umierają w męczarniach po aborcji – to już nie łamie unijnych zasad….

Rada Europy staje w sprawie aborcji po stronie sprawców a nie ofiar. Nie słychać sprzeciwów tej instytucji w sprawie dzieci konających w szpitalach po nieudanych aborcjach. W Wielkiej Brytanii dokonano w 2017 roku 13,5 tysiąca późnych aborcji (po 20 tygodniu ciąży) przez rozczłonkowanie dziecka w łonie matki. W tej kwestii organy Unii Europejskiej również nie protestują. Ta instytucja tak dużo mówi o prawach człowieka, problem w tym, że sama rozumie odwrotnie niż powinna.

Źródło:
https://www.rp.pl/…Europy.html&preview=
https://wiadomosci.onet.pl/…nadzorze/ty2710r

...

Więcej interesujących treści

lgbt w gdańsku

List otwarty do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni

Kierownik Centrali Doradczej Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP dr Erhardt Wetzel, w swoich wytycznych dotyczących Polski i Polaków z 25 listopada 1939 roku pisał: „Wszystkie

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN