Petycja do Prezydenta

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana w imieniu Fundacji Pro – Prawo do życia, z prośbą o podpisanie ustawy, zaostrzającej sankcje za czyny pedofilskie. Ustawa ta zapewni sprawiedliwe ukaranie złoczyńców, krzywdzących dzieci.

Słowa krytyki, które padają pod adresem tej nowelizacji, pochodzą ze środowisk, które dążą do seksualizacji dzieci, usiłując wprowadzić pedofilskie „Standardy edukacji seksualnej”, firmowane przez WHO. Adam Bodnar wielokrotnie domagał się wystawienia polskich dzieci na działania zwolenników „różnorodności seksualnej”, sprzeniewierzając się w ten sposób misji Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy go uznać za rzecznika lobby LGBT.

Zaostrzenie kar dla pedofilów jest krokiem w dobrym kierunku. Dobro dzieci wymaga również zakazu działalności deprawatorów seksualnych w szkołach, nawet jeśli nie dopuszczają się oni wprost aktów pedofilskich. Zmierza do tego obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop pedofilii”, którą podjęliśmy w ostatnich miesiącach.

Jeszcze raz proszę o wsparcie wszelkich inicjatyw, których celem jest obrona dzieci przed dewiantami seksualnymi.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Dzierżawski

Członek Zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia 

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN