Szukaj
Close this search box.

Oświadczenie w sprawie przemocy aborcjonistów

W roku 2022 w Polsce zabito poprzez aborcję 161 dzieci. Prawie połowę z nich w Szpitalu Powiatowym w Oleśnicy. Formalnym wskazaniem do aborcji w większości przypadków było zagrożenie życia lub zdrowia matki, jednak prawie wszystkie ofiary w Oleśnicy były podejrzane o chorobę lub wady genetyczne. Przypuszczenie, że wskazania psychiatryczne mogą być formą obejścia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakazującego aborcji eugenicznych, jest bliskie pewności.

W związku z tym Fundacja Pro – Prawo do życia od wielu miesięcy organizuje w Oleśnicy akcje protestacyjne przeciwko zabijaniu dzieci niepełnosprawnych. Akcje te są relacjonowane również w mediach ogólnopolskich. Niestety wiele z nich sugeruje, że nasze działania naruszają prawo, a nawet, że posługujemy się groźbami.

W związku z tym oświadczamy, że:

  1. Nasze akcje są legalne, co potwierdzają setki wyroków sądowych, również wyroki Sądu Najwyższego;
  2. Nasze akcje są pokojowe, nie posługujemy się przemocą ani groźbami;
  3. Wielokrotnie nasi wolontariusze byli napadani przez zwolenników aborcji, a pod ich adresem kierowane były groźby karalne;
  4. Podczas jednego ze zgromadzeń przed szpitalem w Oleśnicy, p. Gizela Jagielska, zastępca dyrektora szpitala usiłowała zagłuszyć nasz przekaz, co jest niezgodne z prawem. Została pouczona przez policjantów i zaniechała swoich działań.

Państwo polskie ma konstytucyjny nakaz ochrony debaty publicznej. Domagamy się skutecznego ścigania i karania sprawców napadów na naszych wolontariuszy, a także wszystkich atakujących wolność mówienia prawdy.

Od mediów oczekujemy rzetelnego, wolnego od ideologicznych uprzedzeń, informowania o przebiegu debaty publicznej.

...

Więcej interesujących treści

lgbt w gdańsku

List otwarty do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni

Kierownik Centrali Doradczej Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP dr Erhardt Wetzel, w swoich wytycznych dotyczących Polski i Polaków z 25 listopada 1939 roku pisał: „Wszystkie

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN