Szukaj
Close this search box.

Odwołać Rzecznika Praw Dziecka!

wykrzyknikBezczynność Rzecznika Praw Dziecka dostrzegł ostatnio Jerzy Owsiak. Użył ostrych słów, żeby ją potępić. Fundacja Pro – prawo do życia kilkukrotnie w ciągu ostatniego roku zwracała się do Rzecznika o podjęcie działań dla powstrzymania zabijania dzieci przed narodzeniem, zwłaszcza dzieci chorych. Do tej pory nie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Rzecznika. W ciągu tego roku życie straciło kilkaset niepełnosprawnych dzieci; Rzecznik nie zrobił nic aby je ratować.

wykrzyknikBezczynność Rzecznika Praw Dziecka dostrzegł ostatnio Jerzy Owsiak. Użył ostrych słów, żeby ją potępić. Fundacja Pro – prawo do życia kilkukrotnie w ciągu ostatniego roku zwracała się do Rzecznika o podjęcie działań dla powstrzymania zabijania dzieci przed narodzeniem, zwłaszcza dzieci chorych. Do tej pory nie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Rzecznika. W ciągu tego roku życie straciło kilkaset niepełnosprawnych dzieci; Rzecznik nie zrobił nic aby je ratować.

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka mówi:

Art. 2.

1. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.

Art. 3.

1. Rzecznik, w sposób określony w niniejszej ustawie, podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

2. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 1) prawa do życia i ochrony zdrowia,

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, Sejm za zgodą Senatu może odwołać RPD, jeżeli zrzeknie się on urzędu, będzie stale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił stwierdzonych orzeczeniem lekarskim oraz gdy sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu.

Nie ma wątpliwości, że Rzecznik przez swoją obojętność wobec zabijania chorych dzieci sprzeniewierzył się ślubowaniu. Człowiek, który bezczynnie przygląda się zabijaniu chorych dzieci, nie może być Rzecznikiem Praw Dziecka.

Mariusz Dzierżawski

{flike}

...

Więcej interesujących treści

pikieta rzeszow

Relacja z Rzeszowa – był to czas szczególny

16.05.2024. Kolejny czwartek, najzwyklejszy dzień tygodnia. Przechodnie idą na zakupy, uczniowie wracają z egzaminów maturalnych, kierowcy spieszą się, by dotrzeć na czas do swoich destynacji.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN