Szukaj
Close this search box.

Jest uzasadnienie wyroku Sądu w sprawie nielegalnego zakazu pikiety!

DSC 0040Naczelny Sąd Administracyjny nie zostawił na władzach Lublina suchej nitki. W uzasadnieniu wyroku w sprawie zakazu pikiety, pokazującej finansowe powiązania władz miasta Lublina z proaborcyjną organizacją Homo Faber, Sąd wypunktował niedorzeczność wszystkich argumentów podnoszonych przez władze miasta.

DSC 0040Naczelny Sąd Administracyjny nie zostawił na władzach Lublina suchej nitki. W uzasadnieniu wyroku w sprawie zakazu pikiety, pokazującej finansowe powiązania władz miasta Lublina z proaborcyjną organizacją Homo Faber, Sąd wypunktował niedorzeczność wszystkich argumentów podnoszonych przez władze miasta.

„W szczególności, nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, zgodnie z którym o spełnieniu przesłanki zagrożenia dla życia i zdrowia, warunkującej zakaz zgromadzenia, decyduje samo przewidywane powstanie utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej (…) – czytamy w uzasadnieniu – W zasadzie każde bowiem zgromadzenie wiązać się będzie z takimi utrudnieniami.” Sąd podkreślił, że organ nie może twierdzić, iż „jakiekolwiek utrudnienie w ciągłości ruchu drogowego stanowią podstawę do wyłączenia konstytucyjnych wolności.”

NSA przyznał również, iż Prezydent oraz Wojewoda zupełnie zignorowali nasze prawo do wolności zgromadzeń, zasłaniając się potencjalnymi, a nie realnymi zagrożeniami praw osób bliżej nieokreślonych. Władze Lublina twierdziły bowiem, że skoro w pobliżu są „obiekty kultu religijnego i lokale usługowe”, to nasza pikieta będzie zagrażać ich mieniu.

Sąd wskazał ponadto, że jeśli władze miasta bały się zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, to powinny były się zatroszczyć o zastosowanie „odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzenia, nie zaś stanowić o bezwzględnym zakazie jego przeprowadzenia.”

Uzasadnienie wyroku możesz znaleźć tu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B3755DF2E1 


Przypominamy, że planowana pikieta miała się odbyć w czerwcu ubiegłego roku przed ratuszem w Lublinie (siedzibą Prezydenta). Władze miasta przekazały bowiem kilkaset tysięcy złotych proaborcyjnej organizacji Homo Faber, o czym chcieliśmy informować podczas pikiety. Zgromadzenie to zostało nam zakazane przez Prezydenta Lublina, a następnie Wojewodę Lubelskiego. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie utrzymał w mocy tę decyzję. W dniu 10 stycznia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzje obu instancji.

{flike} 

...

Więcej interesujących treści

Kolejne szpitale zabiją dzieci – mamy nowe dane!

W kolejnych polskich szpitalach wykonuje się aborcje z tzw. wskazań psychiatrycznych u matki dziecka. Przyczyną są m.in. depresja, nerwica natręctw, a nawet… uzależnienie od nikotyny.

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN