Fundacja Pro-Prawo do życia w Oławie

Oławska komórka Fundacji Pro-Prawo do Życia powstała 7 lutego 2015 r. Liczy ona 5 stałych członków, ale do akcji fundacyjnych angażujemy także współmałżonków, rodzeństwo, znajomych. Od tego czasu prowadzimy aktywne działania w obronie nienarodzonych.

Oławska komórka Fundacji Pro-Prawo do Życia powstała 7 lutego 2015 r. Liczy ona 5 stałych członków, ale do akcji fundacyjnych angażujemy także współmałżonków, rodzeństwo, znajomych. Od tego czasu prowadzimy aktywne działania w obronie nienarodzonych. Pierwszą zorganizowaną przez nas akcją była wystawa pt. „Wybierz Życie”, prezentowana w drugiej połowie marca br. przy miejscowych parafiach. Wywołała ona zarówno pozytywne reakcje osób przekonanych o konieczności przekazywania prawdy o aborcji, jak i negatywne komentarze innych. Wystawą zainteresowały się lokalne media, wykazując nieprzychylny stosunek do naszej akcji (Gazeta PowiatowaTygodnik Powiatu).

Rozgorzała dyskusja na forum, przy kościołach oraz w sieci. Znów jedni byli ZA, inni PRZECIW, poruszone zostały ludzkie sumienia do tego stopnia, że pewna część oławian wyrażała swój sprzeciw dosadnie. Na czas trwania rekolekcji, część rodziców zażądała zasłonięcia wystawy, co pokazuje, jak prawda w oczy kole.

Wystawa w Oławie
Wystawa pod parafią Matki Bożej Pocieszenia w Oławie tuż po ustawieniu.

W kwietniu zorganizowaliśmy dwie pikiety, rozpoczynając nimi akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „STOP ABORCJI”. Jak zawsze, były osoby ZA i PRZECIW, jednak rozwinięcie dyskusji powodowało, że wspierały nas osoby gorąco popierające działania pro-life. Będący ZA – podpisywali się pod projektem ustawy oraz dawali świadectwo o swoich doświadczeniach związanych z sugerowaniem przez lekarzy aborcji, o sprzeciwie wobec zabijania nienarodzonych oraz o przyjęciu z miłością i wychowaniu dzieci chorych od urodzenia. Druga akcja, zbiórka uliczna w Rynku – cieszyła się sporym zainteresowaniem przechodniów, którzy licznie oddawali głosy ZA.

Wśród tych, którzy przechodzili obok pikiet, część przejawiała zobojętnienie bądź niezainteresowanie tematem, obracano głowy, przyśpieszano kroku, od czasu do czasu ktoś rzucił niewybredny komentarz. Wobec tak strasznych praktyk, jakimi jest zabijanie tych najmniejszych i bezbronnych, nie można jednak przejść obojętnie! Dostrzegamy, jak wielkie są braki i potrzeba uświadamiania ludzi, czym jest aborcja, a to jeszcze mocniej utwierdza nas w przekonaniu, że należy działać jeszcze bardziej. Efektem naszych działań jest coraz większa liczba zbieranych podpisów pod projektem obywatelskim STOP ABORCJI, mającym na celu zmianę dotychczasowej ustawy na całkowitą ochronę życia od poczęcia. Zbiórkę podpisów na terenie całego powiatu oławskiego, ale również okolicznych miejscowości, będziemy prowadzić niezłomnie do 26-ego czerwca. AKCJA TRWA![author] [author_image timthumb=’on’]http://www.proprawodozycia.pl/wp-content/uploads/2015/06/olawa_pikieta_18.048.jpg[/author_image] [author_info]Natalia Jakubowska – wolontariuszka oławskiej komórki Fundacji Pro-prawo do życia[/author_info] [/author]

...

Więcej interesujących treści

polskie towarzystwo ginekologów i położników

Ginekolog = Terminator?

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wydało rekomendacje w sprawie zabijania dzieci przed narodzeniem. Chodzi między innymi o bałagan prawny, wywołany jeszcze przez poprzednią partię rządzącą,

Wesprzyj naszą działalność:

. PLN