Choć grono nieliczne, to modlitwa ma moc! – różaniec w Bydgoszczy

Choć grono nieliczne, to modlitwa ma moc! – różaniec w Bydgoszczy

Dnia 13 sierpnia w Bydgoszczy miał miejsce Publiczny Różaniec. Po raz kolejny modliliśmy się w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych, których życie jest zagrożone aborcją i odnowy moralnej narodu polskiego.
PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

W naszej modlitwie wspomnieliśmy również o byłej koordynatorce naszej lokalnej komórki, której życie ulega wielkiej zmianie. Choć grono nieliczne, to modlitwa ma moc! Widzimy się już za miesiąc 13 września o godzinie 17.00 na Placu Wolności.

Także mogą Cię zainteresować: