90% Polaków popiera inicjatywę ustawodawczą „Stop pedofilii”

sejm salaDziś sejmowa debata na temat powstrzymania seksualizacji dzieci.

sejm salaDziś sejmowa debata na temat powstrzymania seksualizacji dzieci.

W dniach 5-7 września 2014 roku firma badawcza Ipsos na zlecenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” zapytała Polaków o ich opinie na temat projektu ustawy, który przewiduje karanie osób za publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletnich poniżej lat 15, zachowań seksualnych, lub dostarczanie im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie losowej 937 osób. W badaniu uczestniczyły wyłącznie osoby dorosłe. 90% badanych zadeklarowało, iż zdecydowanie lub raczej popiera projekt ustawy a tylko 5% osób odrzuca propozycję zmian. Kolejne 5% pytanych nie miało zdania.

Poparcie dla zmian jest mniejsze w dużych miastach – powyżej 200 tys. mieszkańców. W tej grupie projekt popiera 84% osób, wobec 91-93% wśród osób zamieszkujących mniejsze miejscowości.

– Bardzo nas cieszy taki wynik badań – powiedział Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” – Obywatele zdecydowanie odrzucają propagowanie, np. w programach i zajęciach prowadzonych w szkołach, aktywności seksualnej młodocianych, czy mówiąc innymi słowy, sprzeciwiają się nakłanianiu dzieci do zachowań seksualnych. Mam nadzieję, że posłowie uważnie wsłuchają się w opinię obywateli i wprowadzą ustawową ochronę dzieci przed tego typu działaniami.

Dzisiaj w Sejmie między godziną 13 a 15 30 odbędzie się debata na temat inicjatywy, pod którą podpisało się ćwierć miliona obywateli. Sprawozdawcą będzie Mariusz Dzierżawski, który przedstawi posłom założenia proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem.

 

{flike}

Czy wiesz, ze grozi nam zniknięcie z mediów społecznościowych? 

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywac informację o najważniejszych wydarzeniach na froncie walki z aborcją i deprawacją!

     

    Wesprzyj naszą działalność:

    . PLN