Relacja z jazd samochodem antyaborcyjnym po Oleśnicy

W maju do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy zostało skierowane pismo z zapytaniem o liczbę dokonywanych aborcji. 30 czerwca dowiedzieliśmy się, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego aborcje dalej są wykonywane. Tym razem jednak nie z powodu podejrzenia dziecka o chorobę, gdyż tę przesłankę wyrok Trybunału usunął, ale z powodu wskazań psychiatrycznych stwierdzonych u matki dziecka, które są podciągnięte pod przesłankę wykonania aborcji z powodu zagrożenia życia, bądź zdrowia matki.