Boże Narodzenie i jego wrogowie

Wcielenie, czyli przyjęcie przez Boga ludzkiej natury jest powodem wielkiej radości chrześcijan. Trudno się temu dziwić, skoro właśnie Wcielenie stało się początkiem Odkupienia i zbawienia każdego z wiernych.