Podeszła do nas pani, która dokonała aborcji – pikieta w Krakowie

W środę 29 września zorganizowaliśmy pikietę antyaborcyjną w Krakowie, przy skrzyżowaniu ulic Sądowej i Kordylewskiego, gdzie znajduje się wiele budynków administracji samorządowej i państwowej. Jest tam zlokalizowana m.in. siedziba Sądu Okręgowego i Apelacyjnego oraz Prokuratury.

Psychiatra zaświadczy, że możesz zabić swoje dziecko

Po tym jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z polską Konstytucją, aborcjoniści wykorzystują furtkę w postaci… zagrożenia życia i zdrowia matki! Ściślej mówiąc, chodzi o zdrowie psychiczne.